Text Size

 

جدول اولین ها در ایران

منابع : کتاب اولین ها در ایران نوشته خلیل محمد زاده و...

این ورزش اولین بار در سال 1314توسط یک امریکایی به نام باستر کیتول که در ارومیه مدیریت کالج امریکایی ها را بر عهده داشت به ایران وارد شد....

اولین اسکناس  این بانک هم در اول فروردین ۱۳۱۱به بازار امد....

اولين کسي که خط فارسي را بر نهاد و طبقه نويسندگان را تعيين کرد...

اولین زن جراح ایرانی   متولد 1281-1307 در روسیه دیپلم دکتری گرفت و 1314  اجازه نامه ی پزشکی خود را دریافت کرد...

اولین چاه نفت در کشور و خاورمیانه در این شهر که 76 عنوان اولین ها را هم دارا میباشد ...

صبر کنید تا جدول بارگذاری شود

 

 

ارسال پاسخ رمز جدول یا پازل

sound byJbgmusic
Colors