Text Size

کتاب های آموزشی مدیریت و بازاریابی

لیست کتابهای موجود:

لینک دانلود توضیح                         نام کتاب
دانلود

تمامی قوانین و اصول لازم جهت فعالیت در بورس در این کتاب وجود دارد…

مدیریت سرمایه گذاری در بورس
دانلود

در این کتاب اصول کلی مدیریت کسب و کار به زبان ساده توضیح داده شده…

مدیریت فرایند کسب و کار
دانلود

در این کتاب روش به دست آوردن بازار در خدمات بانکی به صورت کلی آمده

جایگاه بازاریابی در خدمات بانکی
دانلود

زمان با ارزش ترین سرمایه ای است که در اختیار داریم،چگونه آن را مدیریت کنیم؟

مدیریت زمان
دانلود

مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین نقاط جهان و بستری عظیم برای توسعه می باشد.

مدیریت نواحی ساحلی
دانلود

یکی از معضلاتی که بهداشت و محیط زیست را تهدید میکند پسماندهای بیمارستانی است

مدیریت پسماندهای بیمارستانی
دانلود

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسانها هرجایی…

سرپرستی سازمان
دانلود

مجموعه مقالات اصول مدیریت…

اصول مدیریت

 

Colors